ร้านเลขที่005 : อาหารตามสั่ง เจ้เกษร

 ร้านเลขที่005 : อาหารตามสั่ง เจ้เกษร จำหน่ายอาการตามสั่ง รับทำข้าวกล่อง

ตลาดนครนายก