ร้านเลขที่ 007 : ไก่ทอดพริกไทยดำ โกเป็ด

 ร้านเลขที่ 007 : ไก่ทอดพริกไทยดำ โกเป็ด 

ตลาดนครนายก