ร้านเลขที่ 009 : ผัดไทยไฮโซ ตลาดโต้รุ่งสวนหลวง

ร้านเลขที่ 009 : ผัดไทยไฮโซ ตลาดโต้รุ่งสวนหลวง