ร้านเลขที่ 015 : ยำปลาดุกฟู

 ร้านเลขที่ 015 : ยำปลาดุกฟู เจ้ปรางค์ ตลาดเเตก 

ตลาดนครนายก