ร้านเลขที่ 021 : แก้มบุ๋ม มะพร้าวปั่นนมสด

 ร้านเลขที่ 021 : แก้มบุ๋ม มะพร้าวปั่นนมสด

ตลาดนครนายก