ร้านเลขที่ 027 : น้าชัยกล้วยหอมทองปทุม ปลูกจากสวนนครนายก

ร้านเลขที่ 027 : น้าชัยกล้วยหอมทองปทุม ปลูกจากสวนนครนายก ขายอยู่ที่ตลาดสวนหลวง เวลากลางคืน

ระบบติดต่อ โทรศัพท์ แตะเพื่อโทรออกได้

หมายเลขโทรศัพท์ :  096 687 922 1


ระบบLINE แตะเพื่อเพิ่มเพื่อนได้

ไลน์ไอดี : 6879221mai