ตลาดนครนายก ตลาดโต้รุ่ง ตลาดสวนหลวงฯ

 

ตลาดนครนายก ตลาดโต้รุ่ง 

ตลาดสวนหลวงฯ นครนายก


          ตลาดโต้รุ่งสวนหลวง เป็นตลาดกลางคืน เมื่อถึงเวลา 15.30 นาฬิกา พ่อค้าเเม่ค้าทยอยเข้ามาตั้งร้านตามที่เทศบาลกำหนดไว้ โดยมีอาหารของกินมากมาย ให้ลิ้มลอง ล้วนแต่ขายกันมายาวนาน ตลาดสวนหลวง สถานที่แห่งนี้ เป็นตลาดหลักของจังหวัดนครนายก มายาวนาน มากกว่า 30ปี  


          เคยเป็นที่ตั้งของตลาดเช้า ที่มีทุกๆอย่างจำหน่าย เคยเป็นท่ารถโดยสาร ที่วิ่งรับส่งผู้คน เคยเป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวเเวะซื้อของก่อนขึ้นเขาใหญ่ฝั่งจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสมัยก่อนขายกันทั้งวันทั้งคืน  


ปัจจุบันตลาดแห่งนี้ถูกวางระบบ ให้เป็นตลาดกลางคืน ตลาดถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย อาทิเสื้อผ้า กิฟช็อป ของกินของใช้ เป็นตลาดโต้รุ่งที่เปิดขายถึงเวลา 24.00 นาฬิกา