สิงห์เงิน หลวงพ่อแม้นรุ่น 1

 สิงห์เนื้อเงิน หลวงพ่อแม้นรุ่น 1 วัดหน้าต่างนอก

 ราคาบูชา 3,500 บาท ครับ 
 ติดต่อ ธีรพงษ์ โทร.0927584908

หน้าร้าน : เข้าที่นี่