หลวงพ่อขอม ที่ระลึกในงานฉลองตราตั้งและพัดยศ ปี 2511

 หลวงพ่อขอม จ.สุพรรณบุรี ปี 2511 

หลวงพ่อขอม อพิโชภิกขุ หรือ พระครูอภัย ภาดาทร 

วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรบุรี ๒๕๑๑ ที่ระลึกในงานฉลองตราตั้งและพัดยศหลวงพ่อขอม จ.สุพรรณบุรี ปี 2511 หลวงพ่อขอม อพิโชภิกขุ หรือ พระครูอภัย ภาดาทร วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรบุรี ๒๕๑๑ ที่ระลึกในงานฉลองตราตั้งและพัดยศ


ราคาบูชา 800 บาท ครับ 
 ติดต่อ ธีรพงษ์ โทร.0927584908
หน้าร้าน : เข้าที่นี่