พญาเต่ากริ่ง หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย พิมพ์ใหญ่

   พญาเต่ากริ่ง หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย พิมพ์ใหญ่ 

          พญาเต่ากริ่ง หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย พิมพ์ใหญ่ สวยมาก กริ่งดังกังวาล ประสบการณ์ครับ เด่นทางเมตตามหานิยม ค้าขาย โชคลาภ และคุ้มครองปลอดภัยจากการเดินทางไกลทั้งทางบกทางน้ำ ..พญาเต่ากริ่งหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย เนื้อโลหะกะไหล่ทอง รุ่นแรกและรุ่นเดียวของท่านที่เป็นเนื้อโลหะ รุ่นนี้ท่านเสกนาน 5 ปี (5 ไตรมาส ทุกคินวันเพ็ญ)  

          สร้างตั้งแต่ปี2528 ออกให้บูชาปี2533 ลพ.สนิทท่านเศกยาวนานมาก จนพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จเกาะตามซอกลายกระดองเต่า ใช้สำหรับเตือนภัย หรืออธิษฐานเสี่ยงทาย ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย จากนั้นอธิษฐานเสี่ยงทาย แล้วลองเขย่าเต่า ถ้าเสียงกริ่งดังสดใสแสดงว่าจะสมประสงค์ ราคาบูชา 2,500 บาท ครับ 
 ติดต่อ ธีรพงษ์ โทร.0927584908
หน้าร้าน : เข้าที่นี่