หลวงปู่ใช้ จารุวโส พระครูจารุสารคุณ

 หลวงปู่ใช้  จารุวโส พระครูจารุสารคุณ วัดหนองเข้ (วัดคชสารมุณีษรี) จ.ปราจีนบุรี ๒๕๔๙
ติดต่อ 092 758 4908
Line : tmaxcycle
บูชา : 1,500 บาท