หลวงพ่อแสง เหรียญเจ้าคณะจังหวัดนครนายกองค์แรก วัดโพธิ์ไทร

หลวงพ่อแสง เหรียญเจ้าคณะจังหวัดนครนายกองค์แรก วัดโพธิ์ไทร

ราคาบูชา 300 บาท 
 ติดต่อ ธีรพงษ์ โทร.0927584908

หน้าร้าน : เข้าที่นี่